Наші спільні цінності

 
 

Що означає демократія

Цінності демократії

У демократичному суспільстві влада належить народу. Ми можемо впливати на прийняття важливих рішень через голосування і завдяки вільному висловлюванню своїх поглядів. У цьому нас підтримують справедлива і незалежна судова система і вільні ЗМІ.

Саме так з’являється суспільство можливостей та інклюзивності – суспільство, в якому кожен може жити у добробуті, і в якому ми можемо спільно працювати над створенням ще сильнішого, безпечнішого і більш стійкого суспільства.

Переваги демократії

В основі демократичного суспільства лежать спільні цінності та принципи, завдання котрих – забезпечити громадянам свободу слова, а також захищати їх права і свободи.

Свобода слова

Демократія забезпечує громадянам право дотримуватися і вільно висловлювати свої погляди. Це означає можливість шукати, вивчати і взаємодіяти з різними точками зору без загрози втручання з боку уряду.

Верховенство права

Демократія захищає ваше право на незалежну судову систему. Вона гарантує, що вашу судову справу буде розглянуто об’єктивно і згідно з діючими законами.

Незалежні ЗМІ

Вільні і незалежні ЗМІ підтримують свободу слова і відкритий обмін поглядами, дозволяючи, таким чином, громадянам домагатися змін, а демократії – зміцнюватися.

Інклюзивність

Демократія захищає право кожного на справедливе і рівне ставлення до себе незалежно від своєї ідентичності та самовизначення. Це означає, що кожен має право очікувати по відношенню до себе інклюзивності та рівних можливостей, до якої б групи або меншини ви не належали.

Долучайтеся до обговорення

#ДрузіДемократії